Månadsarkiv: februari 2013

Poweryoga Dynamisk och biomekanisk yoga Christopher

I den här workshopen går vi igenom två olika solhälsningar, en enkel & en mer avancerad. Tillsammans lär vi oss steg för steg att få med själva rörelsen, andningen och till slut biomekanik, dvs att använda kroppen på ett skonsamt sätt. Vi avslutar med lite historik, hur solhälsningar uppkommit och vad man kan göra med dem och viktigast av allt vad vi vinner på att utföra dem regelbundet.

Tid. 13.00-16.30 Pris: 350 kronor.

 

Struktur:

 

13-1315 reflektion & förklaring av upplägget av dagen.

 

1315-1340 6 solhälsningar utan andning. 4 A, 2B

 

1340-1400 teori andning 

 

14 – 1415 tepaus och reflektion

 

1415-1440 6 solhälsningar med andning. 4A, 2B

 

1440-15 Teori biomekanik

 

15-1515 tepaus och reflektion

 

1515-1530 Teori biomekanik

 

1530-1600 8 solhälsningar med andning & biomekanik. 4A och 4B.

 

1600-1630 Te & solhälsningarnas uppkomst & historia.